Hazırlıklar tamam, sefer başlasın!

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait RV BÄ°LÄ°M 2 AraÅŸtırma Gemisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Hamsi araÅŸtırması yapmak için 28 Ekim Pazar günü Mersin, TaÅŸucu Limanı’ndan yola çıktı. TÜBÄ°TAK tarafından desteklenmekte olan ve ilk ikisi geçen sene tamamlanan araÅŸtırmanın 1 Kasım’da Ä°stanbul’dan baÅŸlayıp, Aralık ortasına kadar sürdürülecek olan bu üçüncü seferinde temel amaç hamsi stoÄŸunun durumunun ortaya konulması. Bu amaç doÄŸrultusunda Ä°stanbul’dan baÅŸlayacak araÅŸtırmada gemi Ä°ÄŸneada’dan Hopa’ya tüm Karadeniz kıyımız boyunca uydu verileri kullanılarak önceden tahmin edilecek olan olası alanları akustik yöntemle tarayacaktır. Hamsi sürülerinin bulunmasının ardından Trabzon Su Ürünleri Merkez AraÅŸtırma Enstütüsüne ait proje kapsamında yenilenmiÅŸ Sürat 1 araÅŸtırma teknesi de araÅŸtırmaya katılacak ve iki gemi sezon boyunca hamsiyi izleyerek balık sayımı yapılacaktır. Denizde yapılacak olan çalışmalara ek olarak kara ekibi de düzenli aralıklarla karaya çıkış noktalarında gırgır teknelerince karaya çıkartılacak hamsileri örnekleyeceklerdir.

Toplanacak olan veriler ışığında av gücü ile avlanan balık miktarı arasındaki iliÅŸki deÄŸerlendirilecek ve bir sonraki yıl avlanması gereken toplam hamsi miktarı tahmin edilecektir. 2011-2012 av sezonunda sadece bir ay süren ve 200 000 ton civarında gerçekleÅŸen hamsi avcılığının önümüzdeki yıllarda av sezonunun uzatılması ve yakalanan balık miktarının arttırılabilmesi için  gerekli balıkçılık düzenlenmelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Deniz çalışmaları sırasında yapılacak olan hidrografik ölçümlerle ayrıca hamsinin kışın kuzeyden Türkiye kıyılarına inerken izlediÄŸi göç yollarının ve ÅŸartlarının belirlenmesi; biometrik ölçümlerle de Karadeniz’de birbirinden farklı üreme, büyüme ve göç özellikleri gösteren hamsi formlarının varlığının ortaya çıkartılması gibi bilinmeyenlere de cevap verilmesi hedeflenmektedir.

Pek çoÄŸunuz haberlerden duymuÅŸsunuzdur ya da balıkhanelerde görmüÅŸsünüzdür, bu sene palamut avcılığı çok bereketli. Palamutun çok olduÄŸu senelerde hamsinin az olduÄŸu nesilden nesile geçen bir bilgi. Bu sene de aynı ÅŸekilde gerçekleÅŸeceÄŸini düÅŸünüyoruz. Zira palamutun az ya da çok olmasını çok büyük oranda o sene stoÄŸa katılan genç bireyler belirliyor. StoÄŸa katılımda ise iklimsel koÅŸullar önemli rol oynuyor. Yıllardır gözlenen hamsi palamut iliÅŸkisinde anlaşılan o ki palamutun bol olmasını saÄŸlayan çevresel koÅŸullar hamsi için o kadar da uygun olmayabilir. Tabii bir diÄŸer açıklama da hamsinin az olmasını doÄŸrudan palamut predasyonuna baÄŸlamak ki bu biyolojik olarak çok da anlamlı deÄŸil. Ayrıca Kasım ayına gelmemize raÄŸmen henüz deniz suyunun yeterince soÄŸumamış olması göç sürülerinin oluÅŸturulamamasına neden oluyor. Sanıyoruz ki bu durum da bu sene hamsinin geçen senekine göre daha az avlanmasına neden olacaktır.

Bu amaçlarla yola çıkan gemimiz 1 Kasım PerÅŸembe günü öÄŸle saatlerinde, Büyükdere civarında demir attı. Geminin Ä°stanbul’a varmasıyla ekibin geri kalanı da gemiye geldi ve ardından projenin üçüncü seferi için gereken hazırlıklar tamamlandı. Ancak bundan önce röportaj için gelen misafirlerimizi ağırladık ve geçen seneki seferin bulgularını  paylaÅŸtık. Ardından her zaman yaptığımız gibi akustik cihazların kalibrasyonunu tamamladık. Kalibrasyon deneyi sefere baÅŸlamadan yapılan en meÅŸakatli iÅŸlerdendir. Kullandığımız akustik sistemin performansı yıldan yıla deÄŸiÅŸiyor. Bunun için geriye ne kadar sinyal gönderdiÄŸini bildiÄŸimiz bakır küreleri kullanarak cihazları standardize ediyoruz. Ekosounderların kalibrasyonu ile eÅŸ zamanlı olarak baÅŸka bir ekip de CTD’nin kalibrasyonuyla uÄŸraşıyor ve nihayet gece 11 sularında iÅŸimiz bitiyor. Bütün bunları yaparken dikkatimizi etrafımızda her yönden gelen gırgır tekneleri çekiyor. Bir ara sadece yakın çevremizde aynı anda 5 gırgır teknesinin olması balıkçılığın ne kadar yoÄŸun bir ÅŸekilde sürdürüldüÄŸünü de gösteriyor. Bir çok balık türünün göç yolu olan boÄŸazların tümünün deniz koruma alanı olması gerekiyor. Çünkü bu avcılık ÅŸiddetiyle teknelerin balık kaçırması pek mümkün deÄŸilmiÅŸ gibi görünüyor. Bu arada bu sene ekibimizde bazı deÄŸiÅŸiklikler oldu. Geçen yıl doktora öÄŸrencisi olan Meltem doktorasını bitirdi ve bir projede çalışmak üzere  Yunanistan’a gitti. Sümeyra ise bu dönem bölümümüzde yüksek lisansa baÅŸladı ve ekibimize dahil oldu. Ayrıca her arızada yardımımıza koÅŸan elektronik mühendisimiz Mehmet Demirel  yerine Metehan Çetin’i bırakarak emekli oldu. Gemici kadromuzda da Ahmet Kaptan yerine Kerim Kaptan iÅŸe baÅŸladı. Aramızdan ayrılanlara sevgilerimizi gönderip yeni katılanlara hoÅŸ geldin diyerek ve üçüncü seferin verimli ve güzel geçmesini dileyerek yarın yola çıkmak üzere bugünü sonlandırıyoruz.

Ä°lgili galeri için tıklayınız..

Eklenme Tarihi : 02/11/2012 23:11 

Hit : 3390