Hamsi Ä°zleme Projesinin Son Seferi


    

Hamsi Ä°zleme projesi, Türkiye’nin Karadeniz balıkçılığındaki güçlü konumunu sürdürmesini ve uluslararası paylaşılan denizel kaynakların yönetiminde söz sahibi olmasını hedeflemektedir. Proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi ve TÜBÄ°TAK’ın mali desteÄŸi ile 2011 yılında baÅŸlamıştır. Projenin ortaya koyduÄŸu bilimsel altyapı sayesinde, orkinos avcılığında yaÅŸandığı gibi Türkiye’nin dışında kaldığı uluslararası organizasyonların getireceÄŸi haksız yaptırımlara Karadeniz’de de maruz kalınmaması saÄŸlanacaktır. Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin sunabileceÄŸi bilimsel dayanaklar yetersiz olduÄŸu için, tüm Akdeniz ülkeleri tarafından paylaşılan orkinos balığından Türkiye’ye son derece düÅŸük bir kota ayrılmıştı.


    Karadeniz’de ise ülkemiz, 1980’lerden sonra avlanan balıktan en büyük payı almaya baÅŸlamıştır. Karadeniz’de bol miktarda avlanan deniz ürünlerimiz doÄŸrudan tüketime ek olarak, balık yemi - balık unu - balık yağı gibi ürünler olarak da ekonomiye girmektedir. Ayrıca kıymetli balık yağı baÅŸta olmak üzere bu geniÅŸ uluslararası pazara da sahiptir. Bu kaynağın doÄŸru kullanılması, ve pazarın Türkiye lehine kontrol altında tutabilmesi, ancak stoklar hakkında yeterli bilimsel verilere sahip olunmasıyla mümkündür. Bu geçeklerle hareket eden proje kapsamında bugüne kadar Karadeniz’de proje yürütücüsü kuruluÅŸ olan Orta DoÄŸu Tekni Üniversitesinin RV Bilim-2 AraÅŸtırma Gemisi ile 6, Trabzon Su Ürünleri Merkez AraÅŸtırma Enstitüsü tarafından da 4 araÅŸtırma seferi gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Bilim-2 gemisi proje kapsamında yapılacak yedinci ve son sefer için Türk Münhasır Ekonomik Sahasının tamamını taramak üzere 8 Temmuz 2015 tarihinde baÄŸlı bulunduÄŸu Tırtar limanından palamar çözecektir.
   AraÅŸtırma ekibi 2013 yaz döneminde gerçekleÅŸtirdikleri araÅŸtırma seferi sonucunda yumurtlama alanlarının Karadeniz’in kuzeyinde olduÄŸu bilinen hamsinin Karadeniz’in güneyinde de giderek artan oranda yumurta bıraktığı bulunmuÅŸ ve Türk Münhasır Ekonomik Alanında yumurtlayan Türk hamsisinin de varlığını ortaya koymuÅŸtur. Ancak 2014-15 av sezonunda hamsi Türk kıyılarında oldukça düÅŸük miktarda av vermiÅŸtir. Buna karşın Gürcistan ve Abhazya sahillerinde kışlayan hamsinin avcılığı da Türk suları dışında yoÄŸunlaÅŸmıştır. Bu durum, Türkiye kıyılarında ekolojik bir sorun olma olasılığını akla getirmiÅŸtir. Karadeniz’in güney yarısının tamamını kapsayacak deniz çalışmasında da ağırlıklı olarak bu soruya cevap aranacaktır. Ä°zlenecek olan tüm hatlar boyunca sürekli toplanacak hidro-akustik kayıtlar yardımıyla Türk Münhasir Ekonomik Sahası içindeki balık miktarı belirlenecektir. Buna ilaveten, üreme dönemindeki stok üzerindeki olası ekolojik baskıları belirlenebilmesi için geniÅŸ bir istasyon ağı üzerinde yumurta sayımları ve deniz suyu ölçümleri yapılacaktır. Projede ayrıca balıkçılar açısından sorun olarak görülen yunusların durumunun ortaya konabilmesi için de hidrofonlarla yunus kayıtları toplanacaktır. Seferde 25 kiÅŸilik bir ekip alacak olup araÅŸtırmanın hava ve deniz ÅŸartlarının izin vermesi durumunda 28 günde tamamlanması beklenmektedir.
Bu araÅŸtırmadan elde edilecek sonuçlar yaz sonunda düzenlenecek ve Karadeniz balıkçılığının geleceÄŸine yön verecek olan Avrupa Komisyonu Balıkçılık Bilimsel Teknik ve Ekonomik Komitesi (STECF) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO’nun Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık Komisyonlarında (GFCM) sunulacaktır.
   Eylül ayında sona erecek proje bundan böyle bakanlığın proje kapsamında geliÅŸtirilen bilimsel ve teknik alt yapısıyla devam edecektir.

Eklenme Tarihi : 10/07/2015 07:53 

Hit : 3012