R/V Bilim-2 Yaz Örneklemesi İçin Denizde

 Orta DoÄŸu Teknik Üniversitesi'ne ait R/V Bilim-2 AraÅŸtırma gemisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal AraÅŸtırmalar ve Politikalar Genel MüdürlüÄŸü'nün TÜBÄ°TAK KAMAG programınca desteklenen, hamsi stoklarını izleme projesi kapsamında tekrar Karadeniz'e açılıyor. 2011 yılında baÅŸlayan bu proje kapsamında dördüncüsü yapılacak olan araÅŸtırma seferinin hedefi geçen av sezonunda av miktarındaki beklenmedik düÅŸüÅŸün ve balık boylarındaki önemli azalmanın nedenlerine ışık tutabilmek.

2012 Kasım ve Aralık ayları boyunca R/V Bilim-2 araÅŸtırma gemisi ile gerçekleÅŸtirilen araÅŸtırma Türkiye kıyılarında bekleneni ötesinde yavru hamsinin bulunduÄŸuna; buna karşılık ergin hamsilerin yok denecek kadar az olması nedeni ile de hamsinin üreme alanlarında önemli kaymalar olabileceÄŸine iÅŸaret etmiÅŸtir.

Bu sorunu araÅŸtırmak üzere hamsilerin yeni sezonda yumurta bırakmaya baÅŸlayacağı dönemi bekleyen R/V Bilim-2 araÅŸtırma gemisi Mart ayından bu yana haftalık olarak izleme çalışmaları yapmakta olan proje ortağı Trabzon Su Ürünleri Merkez AraÅŸtırma Enstitüsü'nden üreme döneminin baÅŸladığına dair gelen haber üzerine 9 Temmuz 2013 Salı gecesi Ä°stanbul boÄŸazından Karadeniz’e açılacaktır.

Bir ay sürmesi planlanan araÅŸtırma seferinde Türkiye'nin Karadeniz'deki tüm münhasır ekonomik bölgesi taranacak, bir yandan hidroakustik yöntem ile ebeveyn hamsilerin miktarı ve üreme dönemindeki dağılım alanları çıkartılırken diÄŸer taraftan denize bırakılan yumurtalar incelenerek en önemli üreme alanları belirlenecektir.

Benzer büyüklükte ve kapsamda bir araÅŸtırma 1990’lı yıllarda yine ODTÜ Deniz Bilimlerince gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Temmuz ve AÄŸustos aylarını kapsayacak bu araÅŸtırmalarda elde edilecek yeni sonuçlar eski bulgularla karşılaÅŸtırılacak ve üreme alanındaki olası kaymalar tespit edilecektir. Ayrıca uydu verileri ve yerinde ölçümlerle yumurtlama alanlarındaki durum ortaya çıkartılacaktır. Bu çalışmanın diÄŸer Karadeniz ülkelerinde yürütülen benzer çalışmalarla eÅŸgüdümlü olarak gerçekleÅŸmesi de saÄŸlanmıştır.

Eklenme Tarihi : 08/07/2013 13:58 

Hit : 3623