R/V Bilim-2 Yaz Örneklemesi İçin Denizde

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait R/V Bilim-2 Araştırma gemisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün TÜBİTAK KAMAG programınca desteklenen, hamsi stoklarını izleme projesi kapsamında tekrar Karadeniz'e açılıyor. 2011 yılında başlayan bu proje kapsamında dördüncüsü yapılacak olan araştırma seferinin hedefi geçen av sezonunda av miktarındaki beklenmedik düşüşün ve balık boylarındaki önemli azalmanın nedenlerine ışık tutabilmek.

2012 Kasım ve Aralık ayları boyunca R/V Bilim-2 araştırma gemisi ile gerçekleştirilen araştırma Türkiye kıyılarında bekleneni ötesinde yavru hamsinin bulunduğuna; buna karşılık ergin hamsilerin yok denecek kadar az olması nedeni ile de hamsinin üreme alanlarında önemli kaymalar olabileceğine işaret etmiştir.

Bu sorunu araştırmak üzere hamsilerin yeni sezonda yumurta bırakmaya başlayacağı dönemi bekleyen R/V Bilim-2 araştırma gemisi Mart ayından bu yana haftalık olarak izleme çalışmaları yapmakta olan proje ortağı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden üreme döneminin başladığına dair gelen haber üzerine 9 Temmuz 2013 Salı gecesi İstanbul boğazından Karadeniz’e açılacaktır.

Bir ay sürmesi planlanan araştırma seferinde Türkiye'nin Karadeniz'deki tüm münhasır ekonomik bölgesi taranacak, bir yandan hidroakustik yöntem ile ebeveyn hamsilerin miktarı ve üreme dönemindeki dağılım alanları çıkartılırken diğer taraftan denize bırakılan yumurtalar incelenerek en önemli üreme alanları belirlenecektir.

Benzer büyüklükte ve kapsamda bir araştırma 1990’lı yıllarda yine ODTÜ Deniz Bilimlerince gerçekleştirilmiştir. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak bu araştırmalarda elde edilecek yeni sonuçlar eski bulgularla karşılaştırılacak ve üreme alanındaki olası kaymalar tespit edilecektir. Ayrıca uydu verileri ve yerinde ölçümlerle yumurtlama alanlarındaki durum ortaya çıkartılacaktır. Bu çalışmanın diğer Karadeniz ülkelerinde yürütülen benzer çalışmalarla eşgüdümlü olarak gerçekleşmesi de sağlanmıştır.

Eklenme Tarihi : 08/07/2013 13:58 

Hit : 3664