18 Kasım


 Sabah yine ezan okunurken palamar çözdük ve Münhasır Ekonomik bölgemizin sınırına kadar yükseldik. Bir gün önceki yaÄŸmurlu ve çalkantılı havaya karşın Çukurova tabiriyle “ÇiÄŸdem gibi” bir havada ilk sürüleri gördük. Sürüler hala küçük küçük ve geniÅŸ alanlara yayılmış durumda ancak toplamda oldukça bol hamsi olduÄŸunu gördük. Biz sınırı Münhasır Ekonomik bölgenin sınırını geçerek daha kuzey çıkamadık; ancak balığın açıklara doÄŸru daha da artacağının sinyallerini aldık. Bu da düÅŸünülenin aksine sezonun sona yaklaÅŸmadığını, tam tersine Karadeniz’in soÄŸuması ile birlikte açıklardan kıyılarımıza inecek hamsiler olduÄŸunu göstermesi açısından umut verici. 

Gürcistan tarafındaki durumu anlayabilmek için Sarp’tan baÅŸlayarak sınır boyunca çekilen hatlarda hiç hamsi sürüsüne rastlamamış olması da hamsiyi avlamazsak Gürcistan’a kaçar endiÅŸesinin yersiz olduÄŸunu gösteriyor.

Ä°lgili galeri için tıklayınız.. 

Bu arada bir gece önce ve bu sabah Hopa limanına giriÅŸ ve çıkışta sürü karakteristikleri istavrit olduÄŸunu düÅŸündüren büyük bir sürü gördük. Ancak liman trafiÄŸi nedeni ile olsa gerek sürünün bildiÄŸimiz istavrit sürülerine tam olarak benzeyip benzemediÄŸi konusundan endiÅŸemiz oldu. AÄŸ atmaya karar verdik. Ancak sürünün tam liman aÄŸzında olması ve bizim av için liman aÄŸzına döndüÄŸümüz saatlerin gırgırların limana dönüÅŸ saatlerine denk gelmesi trol operasyonunu kısıtladı. Bir de üstüne üstlük etraftaki uzatma aÄŸları olunca çalışabileceÄŸimiz alan iyice daraldı. Hem kendi hem de diÄŸer teknelerin seyir güvenliÄŸini etkilemeyecek, hem de etraftaki aÄŸlara zarar vermeyecek ÅŸekilde bir rota belirledik ve ağımızı mola ettik. Tabii bu ÅŸartlar altında ancak bir kilo kadar balık yakalayabildik. Ancak bu kadar balık bizim için yeterliydi; zira yakalanan balıkların tamamının istavrit olması teÅŸhisimizin doÄŸru olduÄŸunu kanıtladı.

Sınıra ulaÅŸtıktan sonra rotamızı geriye, batıya çevirdik ve yol boyunca bol hamsi sürüsüne rastladığımız hatlar boyunca çalışarak gece 9 sularında Çayeli limanına girdik. 

Sabah yine ezan okunurken palamar çözdük ve Münhasır Ekonomik bölgemizin sınırına kadar yükseldik. Bir gün önceki yaÄŸmurlu ve çalkantılı havaya karşın Çukurova tabiriyle “ÇiÄŸdem gibi” bir havada ilk sürüleri gördük. Sürüler hala küçük küçük ve geniÅŸ alanlara yayılmış durumda ancak toplamda oldukça bol hamsi olduÄŸunu gördük. Biz sınırı Münhasır Ekonomik bölgenin sınırını geçerek daha kuzey çıkamadık; ancak balığın açıklara doÄŸru daha da artacağının sinyallerini aldık. Bu da düÅŸünülenin aksine sezonun sona yaklaÅŸmadığını, tam tersine Karadeniz’in soÄŸuması ile birlikte açıklardan kıyılarımıza inecek hamsiler olduÄŸunu göstermesi açısından umut verici. 

Gürcistan tarafındaki durumu anlayabilmek için Sarp’tan baÅŸlayarak sınır boyunca çekilen hatlarda hiç hamsi sürüsüne rastlamamış olması da hamsiyi avlamazsak Gürcistan’a kaçar endiÅŸesinin yersiz olduÄŸunu gösteriyor.

Bu arada bir gece önce ve bu sabah Hopa limanına giriÅŸ ve çıkışta sürü karakteristikleri istavrit olduÄŸunu düÅŸündüren büyük bir sürü gördük. Ancak liman trafiÄŸi nedeni ile olsa gerek sürünün bildiÄŸimiz istavrit sürülerine tam olarak benzeyip benzemediÄŸi konusundan endiÅŸemiz oldu. AÄŸ atmaya karar verdik. Ancak sürünün tam liman aÄŸzında olması ve bizim av için liman aÄŸzına döndüÄŸümüz saatlerin gırgırların limana dönüÅŸ saatlerine denk gelmesi trol operasyonunu kısıtladı. Bir de üstüne üstlük etraftaki uzatma aÄŸları olunca çalışabileceÄŸimiz alan iyice daraldı. Hem kendi hem de diÄŸer teknelerin seyir güvenliÄŸini etkilemeyecek, hem de etraftaki aÄŸlara zarar vermeyecek ÅŸekilde bir rota belirledik ve ağımızı mola ettik. Tabii bu ÅŸartlar altında ancak bir kilo kadar balık yakalayabildik. Ancak bu kadar balık bizim için yeterliydi; zira yakalanan balıkların tamamının istavrit olması teÅŸhisimizin doÄŸru olduÄŸunu kanıtladı.

Sınıra ulaÅŸtıktan sonra rotamızı geriye, batıya çevirdik ve yol boyunca bol hamsi sürüsüne rastladığımız hatlar boyunca çalışarak gece 9 sularında Çayeli limanına girdik.

Ä°lgili galeri için tıklayınız.. 

 

 

Sürat AraÅŸtırma -1 teknesinin oldukça rahat çalışma ortamında kilolarca hamsiyi iÅŸlemek kolay. Hamsi uzun çalışma masasının üzerine dökülüyor ve el birliÄŸi ile gerekli çalışma yapılıyor. En keyifli kısmı ise kimin en fazla hamsiyi ölçeceÄŸine yönelik yarışmalar. Tabii koÅŸulları da var; ölçülen hamsilerin boy dağılımlarının birbiri ile uyumlu olması gerekiyor. Uyumsuz olan diskalifiye olduÄŸu gibi balığını da tekrar ölçmek zorunda.Bu yolla ölçüm hassasiyetimizi de kontrol altına tutuyoruz. Herkesin ölçtüÄŸü balık protokole ayrı ayrı ve ölçenin ismi ile iÅŸleniyor. Böylece ölçümden kaynaklanabilecek hatalarında geriye dönük izlenmesi ve düzeltilmesi mümkün olabiliyor. En hızlı hamsi ölçenimiz seferin sonunda belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar kayıtlarını tuttuÄŸumuz kara kaplı defter; baÅŸta ağır olduÄŸu için piÅŸman olduÄŸumuz defter projenin yarısına geldiÄŸimiz ÅŸu dönemde neredeyse doldu. On binlerce hamsi ölçümü bu defterde.

 

 

 

Gerek biyometrik, gerekse genetik analizlerde kullanılacak örnekler ayrılıyor ve sefere boyunca derin dondurucuda saklanıyor.

 

 

 

 

 

 

Hangi boy grubundankaç örnek aldığımızı takip edebilmek için tuttuÄŸumuz çetele. Bu çetele sayesinde her boy grubundan yaÅŸ analizleri için yeterli örnek alıp almadığımızı takip ediyoruz. Çalışma sonunda bu av sezonu için hazırlanacak yaÅŸ-boy anahtarlarının güvenilir olması büyü önem arz ediyor.

 

   

             

 

 

 

 Serdar’ın icadı, el yapımı, sıfır maliyet ölçüm tahtalarımız.

 

 

 

 

 

 

 

Hamsiyi ayıklamanın bile beceri istediğini reislerimizi izlerken anlıyoruz. Ellerinin hızını takip dahi edemiyoruz.

Eklenme Tarihi : 21/11/2013 08:51 

Hit : 3131