21 Temmuz


Bugün yine hava çok güzel. Bizde akustik olarak izlediÄŸimiz kopepod göçünü doÄŸrulamak için yaptığımız tabakalı örneklemeye devam ettik. Ancak bu örnekleme istasyonlarda kalış süremizi yarım saat kadar arttırıyor. Normalde önceden belirlediÄŸimiz istasyonlara varıldığında önce hidrografik profilleyicimiz ve su örneklemesinde kullandığımız CTD 400 metre derinliÄŸe indiriliyor. Bu esnada diÄŸer örneklemelerin yapılacağı derinliklerde belirleniyor. Derinliklerin belirlenmesinde temel olarak dört kriter kullanılıyor. Ä°lki termoklin tabakası. Kış seferlerinde 50-70 metre derinliklere kadar eriÅŸebilen termoklin tabakasına yılın bu zamanlarında 15-20 metrelerde ulaşılıyor ve yüzey suyu ile dip suları arasında 20 Co ‘ye varan sıcaklık farklılaÅŸması var. DiÄŸer kriterler klorofil, ışık geçirgenliÄŸi, yoÄŸunluk. Bu  kriterlere göre belirlenen noktalardan hamsiler açısından önemli olabileceÄŸini düÅŸündüÄŸümüz oksijen, H2S, besin tuzları, klorofil vb. deÄŸiÅŸkenlerin seviyelerinin belirlenmesi için su örneklemeleri yapılıyor. Ardından yoÄŸunluk kriteri dikkate alınarak belirlenmiÅŸ derinlikten dikey plankton örneklemesi yapılıyor. Her istasyonda Hensen yumurta ağı ile örnekleme yapılırken daha küçük planktonik organizmaların belirlenebilmesi için daha dar gözlü WP2 plankton ağı ile de örneklemeler tekrarlanıyor. Tabakalı örneklemede ise aÄŸ istenen derinlik tabakası örneklendikten sonra kapatılıyor. Plankton ağı güverteye alındıktan sonra önce saklama imkanı sınırlı olan jelimsi organizmalar türlerine ayrılarak sayılıyor ve hacimleri belirleniyor. Geri kalan örnekler ise daha sonra laboratuvarda mikroskobik inceleme için sabitleniyor.  Bir istasyonda örnekleme operasyonu 40 dakika ile 90 dakika arasında tamamlanıyor. Ayrıca gemi zamanı ve yakıtını en etkin ÅŸekilde kullanmak için örneklemelere gece ve gündüz ayrımı yapmaksızın sürekli devam ediliyor. 

Ä°lgili galeri için tıklayınız..

Eklenme Tarihi : 23/07/2013 22:54 

Hit : 1794