21 Temmuz


Bugün yine hava çok güzel. Bizde akustik olarak izlediğimiz kopepod göçünü doğrulamak için yaptığımız tabakalı örneklemeye devam ettik. Ancak bu örnekleme istasyonlarda kalış süremizi yarım saat kadar arttırıyor. Normalde önceden belirlediğimiz istasyonlara varıldığında önce hidrografik profilleyicimiz ve su örneklemesinde kullandığımız CTD 400 metre derinliğe indiriliyor. Bu esnada diğer örneklemelerin yapılacağı derinliklerde belirleniyor. Derinliklerin belirlenmesinde temel olarak dört kriter kullanılıyor. İlki termoklin tabakası. Kış seferlerinde 50-70 metre derinliklere kadar erişebilen termoklin tabakasına yılın bu zamanlarında 15-20 metrelerde ulaşılıyor ve yüzey suyu ile dip suları arasında 20 Co ‘ye varan sıcaklık farklılaşması var. Diğer kriterler klorofil, ışık geçirgenliği, yoğunluk. Bu  kriterlere göre belirlenen noktalardan hamsiler açısından önemli olabileceğini düşündüğümüz oksijen, H2S, besin tuzları, klorofil vb. değişkenlerin seviyelerinin belirlenmesi için su örneklemeleri yapılıyor. Ardından yoğunluk kriteri dikkate alınarak belirlenmiş derinlikten dikey plankton örneklemesi yapılıyor. Her istasyonda Hensen yumurta ağı ile örnekleme yapılırken daha küçük planktonik organizmaların belirlenebilmesi için daha dar gözlü WP2 plankton ağı ile de örneklemeler tekrarlanıyor. Tabakalı örneklemede ise ağ istenen derinlik tabakası örneklendikten sonra kapatılıyor. Plankton ağı güverteye alındıktan sonra önce saklama imkanı sınırlı olan jelimsi organizmalar türlerine ayrılarak sayılıyor ve hacimleri belirleniyor. Geri kalan örnekler ise daha sonra laboratuvarda mikroskobik inceleme için sabitleniyor.  Bir istasyonda örnekleme operasyonu 40 dakika ile 90 dakika arasında tamamlanıyor. Ayrıca gemi zamanı ve yakıtını en etkin şekilde kullanmak için örneklemelere gece ve gündüz ayrımı yapmaksızın sürekli devam ediliyor. 

İlgili galeri için tıklayınız..

Eklenme Tarihi : 23/07/2013 22:54 

Hit : 1517