17 Kasım

 Gece geç saatlerde girdiÄŸimiz Pazar limanından sabah ezanla birlikte ayrıldık. Hava önceki günlere göre pek iyi deÄŸil. Bugün çok hamsi göreceÄŸimizi ummuÅŸtuk ancak doÄŸuya doÄŸru gittikçe balık hem kıyılarda hem de açıklarda azaldı. Sabahın ilk saatlerinde attığımız aÄŸlarda da dün gece yakaladığımız kadar balık yakalayamadık. Bu durumun sadece balık miktarından kaynaklanmadığını düÅŸündük, zira her ne kadar trol çekim hızımız hamsinin kaçmasına izin vermeyecek kadar yüksek olsa da, bu seferde gece avları ile gündüz avları arasında önemli farklar olduÄŸunu gördük. Aynı denemeyi 2011-2012 kış sezonda da yaptığımızda aradaki farkın önemli olmadığını görmüÅŸtük. Bu durum kışlama alanına yerleÅŸmiÅŸ sürüler ile henüz göç halinde olan sürülerin birbirinden farklı davrandığına iÅŸaret ediyor. Biz de aÄŸ örneklemelerimizi ağırlıklı olarak gece yapmaya karar verdik.

Ä°lgili galeri için tıklayınız.. 

AÄŸ örneklemelerimizin akustik çalışmalar için hayati önemi var. Ekogramlar üzerinde hamsi olarak belirlediÄŸimiz sürülerin gerçekten hamsi olup olmadığı, sürünün içindeki balıkların boy, ağılık ve yaÅŸ dağılımı, sürülerin içine karışmış diÄŸer türler, vb önemli bilgiler aÄŸ örneklemeleri ile toplanıyor. Bu operasyon sırasında en büyük zorluk genellikle 1000-2000  metreler arası toplam derinliÄŸi olan trol istasyonlarında örneklemek istediÄŸimiz sürüleri, diÄŸer balık sürülerine karıştırmadan avlayabilmek. Hamsi sıcak olan ve yüzeyden 25-30 metre derinliklere kadar inen termoklin tabakasının üstünde dağılıyor. Termoklin tabakasının hemen altındaki soÄŸuk suda ise çaça balığı bulunuyor. Bizi trol çekimlerimizi sadece yüzeydeki tabakayı örnekleyecek ÅŸekilde yapmamız gerekiyor. Ağın termoklin tabakasının altına inmesi durumunda örneklerin içine karışacak olan çaça balığı hesaplamaları zorlaÅŸtırıyor. DiÄŸer taraftan, trol ağımızın ağız yüksekliÄŸi sadece hedef sürüyü avlayacak ÅŸekilde oldukça sığ olarak tasarlandığından, küçük sürülerin örneklenmesi oldukça zorlaşıyor. Bu iÅŸ için trol ağının kurÅŸun ve mantar yakalarına monte edilmiÅŸ derinlik sensörlerimizden yararlanıyoruz. Bu sensörler sayesinde ağın aÄŸzını ne kadar  açtığı, ağın kaç metrelerden geldiÄŸini görebiliyoruz. Ağın istenen derinliÄŸin altına inmesi durumunda hız arttırılıyor, yüzey yaklaÅŸması durumunda daha fazla tel bırakılarak ayarlama yapılıyor.      

Hamsi genellikle açıklarda olduÄŸu için gün boyunca hatları uzun tutmaya çalıştık; ancak açıklarda havanın sert olması nedeni ile de epey zorlandık. Özellikle 90 dakikada bir yaptığımız CTD istasyonlarında durmak zorunda kaldığımızda, teknenin yalpaya düÅŸmesi sorun yaratıyor.

Gün boyunca rastladığımız tek tük küçük sürüler dışında kayda deÄŸer bir hamsi sürüsü görmeden gece 20:00 sularından Hopa limanına baÄŸlandık. 

 

 

Gece yapılan trol örneklemesi. Ağın derinliÄŸini ölçüp yaklaşık 2000 metre toplam derinliÄŸi olan istasyonda 12-18 metreler arasında dağılan hamsiyi, hemen altındaki çaçaya karıştırmadan avlayabilmemizi saÄŸlayan trol sensörleri takılıyor.

 

 

 

Trol ağının kanatlarına takılmış çil çil hamsiler; bu gece yaptığımız çalışmada kendi içinde de farklılaÅŸma gösteren hamsi sürülerini hedefleyip, farkın neden kaynaklandığını anlamamıza yarayacak örneklemelere ağırlık veriyoruz.

 

 

 


Özellikle gece yapılan trol örneklemelerinde çıkan balık çok ise, teknenin etrafı denize geri attığımız hamsileri kapmak için birbiri ile yarışan yüzlerce martı ile kaplanıyor. 

 


 

Gecenin siyahı ile martıların beyazı harika bir manzara oluÅŸturuyor. Serdar’ın yeteneÄŸini de koyunca bunun gibi güzel kareler de çıkıyor ortaya.


 

 

Bazen teknenin etrafındaki martılar o kadar çok oluyor ki denize kürek kürek boÅŸalttığımız hamsiler yetmiyor, güvertedekileri de almaya kalkıp saÄŸa sola takılıyorlar. Kazım da iÅŸi gücü bırakıp martıları kendilerini yaralamadan önce kurtarmaya adadı.  

Eklenme Tarihi : 21/11/2013 07:56 

Hit : 4043