Hamsi İzleme Projesinin Son Seferi


    

Hamsi İzleme projesi, Türkiye’nin Karadeniz balıkçılığındaki güçlü konumunu sürdürmesini ve uluslararası paylaşılan denizel kaynakların yönetiminde söz sahibi olmasını hedeflemektedir. Proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi ve TÜBİTAK’ın mali desteği ile 2011 yılında başlamıştır. Projenin ortaya koyduğu bilimsel altyapı sayesinde, orkinos avcılığında yaşandığı gibi Türkiye’nin dışında kaldığı uluslararası organizasyonların getireceği haksız yaptırımlara Karadeniz’de de maruz kalınmaması sağlanacaktır. Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin sunabileceği bilimsel dayanaklar yetersiz olduğu için, tüm Akdeniz ülkeleri tarafından paylaşılan orkinos balığından Türkiye’ye son derece düşük bir kota ayrılmıştı.


    Karadeniz’de ise ülkemiz, 1980’lerden sonra avlanan balıktan en büyük payı almaya başlamıştır. Karadeniz’de bol miktarda avlanan deniz ürünlerimiz doğrudan tüketime ek olarak, balık yemi - balık unu - balık yağı gibi ürünler olarak da ekonomiye girmektedir. Ayrıca kıymetli balık yağı başta olmak üzere bu geniş uluslararası pazara da sahiptir. Bu kaynağın doğru kullanılması, ve pazarın Türkiye lehine kontrol altında tutabilmesi, ancak stoklar hakkında yeterli bilimsel verilere sahip olunmasıyla mümkündür. Bu geçeklerle hareket eden proje kapsamında bugüne kadar Karadeniz’de proje yürütücüsü kuruluş olan Orta Doğu Tekni Üniversitesinin RV Bilim-2 Araştırma Gemisi ile 6, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da 4 araştırma seferi gerçekleştirilmiştir. Bilim-2 gemisi proje kapsamında yapılacak yedinci ve son sefer için Türk Münhasır Ekonomik Sahasının tamamını taramak üzere 8 Temmuz 2015 tarihinde bağlı bulunduğu Tırtar limanından palamar çözecektir.
   Araştırma ekibi 2013 yaz döneminde gerçekleştirdikleri araştırma seferi sonucunda yumurtlama alanlarının Karadeniz’in kuzeyinde olduğu bilinen hamsinin Karadeniz’in güneyinde de giderek artan oranda yumurta bıraktığı bulunmuş ve Türk Münhasır Ekonomik Alanında yumurtlayan Türk hamsisinin de varlığını ortaya koymuştur. Ancak 2014-15 av sezonunda hamsi Türk kıyılarında oldukça düşük miktarda av vermiştir. Buna karşın Gürcistan ve Abhazya sahillerinde kışlayan hamsinin avcılığı da Türk suları dışında yoğunlaşmıştır. Bu durum, Türkiye kıyılarında ekolojik bir sorun olma olasılığını akla getirmiştir. Karadeniz’in güney yarısının tamamını kapsayacak deniz çalışmasında da ağırlıklı olarak bu soruya cevap aranacaktır. İzlenecek olan tüm hatlar boyunca sürekli toplanacak hidro-akustik kayıtlar yardımıyla Türk Münhasir Ekonomik Sahası içindeki balık miktarı belirlenecektir. Buna ilaveten, üreme dönemindeki stok üzerindeki olası ekolojik baskıları belirlenebilmesi için geniş bir istasyon ağı üzerinde yumurta sayımları ve deniz suyu ölçümleri yapılacaktır. Projede ayrıca balıkçılar açısından sorun olarak görülen yunusların durumunun ortaya konabilmesi için de hidrofonlarla yunus kayıtları toplanacaktır. Seferde 25 kişilik bir ekip alacak olup araştırmanın hava ve deniz şartlarının izin vermesi durumunda 28 günde tamamlanması beklenmektedir.
Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar yaz sonunda düzenlenecek ve Karadeniz balıkçılığının geleceğine yön verecek olan Avrupa Komisyonu Balıkçılık Bilimsel Teknik ve Ekonomik Komitesi (STECF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO’nun Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık Komisyonlarında (GFCM) sunulacaktır.
   Eylül ayında sona erecek proje bundan böyle bakanlığın proje kapsamında geliştirilen bilimsel ve teknik alt yapısıyla devam edecektir.

Eklenme Tarihi : 10/07/2015 07:53