Hamsinin peÅŸinde ikinci sefer

Aralığın ikinci yarısında biten ilk seferimizin ardından yine Karadeniz’deyiz.  Bu seferki amacımız ilk seferden biraz farklı. Karadeniz’de hamsinin 2 alttürü olduÄŸu düÅŸünülüyor. Bunlardan Türkiye karasuları için en önemlisi Karadeniz hamsisi olarak bilinen Engraulis encrasicolus ponticus. Bu grup Karadeniz’de kıta sahanlığının en geniÅŸ olduÄŸu kuzeybatıda Tuna havzasında yumurtlamakta; yumurtadan çıkan yavrular buranın verimli suları ile hızla geliÅŸmekte ve soÄŸukların baÅŸlaması ile kışlamak üzere güneye, Türkiye kıyılarına inmektedir. Ä°lk seferde peÅŸinde koÅŸtuÄŸumuz hamsi bu gruptu. DiÄŸer grup ise Azak denizi, Kerç boÄŸazının güneyinde yumurtlayan Azak hamsisi, Engraulis encrasicolus maeticus. Bu tür kışlamak için Kafkas sahillerini seçiyor. Kuzeyde havaların iyice soÄŸuması ile Gürcistan sahillerine iniyor. Ocak ayında su sıcaklığı en düÅŸük deÄŸerlere ulaÅŸtığında ise Türkiye kıyılarına kadar inebiliyor. Bu ikinci seferde de iÅŸte bu hamsiyi bulabilmek için tüm Anadolu’nun karlarla kaplı olduÄŸu bu en soÄŸuk günlerini seçtik. Bu ikinci göç dalgasıyla kıyılarımıza ulaşıp filo tarafından avlanmaya baÅŸlanacak hamsiyi takip etmek istiyoruz. Gemimiz R/V Bilim-2  19 Ocak’da sabah erkenden Tuzla’dan hareket ederek, Büyükdere’de seferin baÅŸlamasından sadece birkaç gün önce Romanya’da düzenlenen Akdeniz Balıkçılık Komisyonu GFCM’in ilk Karadeniz toplantısında seferin ilk bulgularını anlatan Ali Cemal ve Serdar’ın ekibe katılmasıyla, yaptığı kalibrasyon çalışması sonrasında Karadeniz’e açıldı. Trabzon’a kadar kıyıya paralel olarak takip ettiÄŸimiz akustik hatlar boyunca ilk seferimizde Amasra-Ä°nebolu hattında ekogramlarda gördüÄŸümüz o büyük istavrit sürülerinden eser yoktu. Nihayet Samsun açıklarında ekogramlarda gördüÄŸümüz balık sürülerini örneklemek için attığımız aÄŸlar bizleri yanıltmadı ve bolca Çaça yakaladık. Ancak gözümüz ve kulağımız hamsideydi… Nitekim SÜMAE ekibindeki arkadaÅŸlarımızdan filonun Gürcistan kıyılarında hamsi avlamaya baÅŸladığını ve Hopa limanından bu avı karaya çıkarttığı haberini aldık. 22 Ocak günü akÅŸamüzeri  havanın iyice sertleÅŸmesi ve deniz tahmin raporlarının fırtına uyarısı vermesi ile Samsun limanına yanaÅŸtık. Ekip burada hem geçen sefer açığında demirlediÄŸi Samsun’u görme fırsatı buldu hem de birkaç malzeme aldı. Ertesi sabah erken saatlerde demir aldık. Akustik hatlar üzerinden yolumuza devam ederken yaptığımız trol örneklemelerinde hala hamsi ile karşılaÅŸamadık. Dün akÅŸam geç saatlerde Trabzon’a ulaÅŸtıktan sonra ertesi sabah erken saatlerde SÜMAE ekibinden Murat DaÄŸtekin ve Hüseyin Selen’in bize katılmasının ardından tekrar yola koyulduk. Batıdan doÄŸuya doÄŸru yol alırken sıcaklık profillerinde gözlemlediÄŸimiz hemen hemen 2 °C’lik artışa paralel olarak bugün Trabzon’u geçtikten sonra ekogramlarda daha sık ve yoÄŸun balık sürüleri gözlemlemeye baÅŸladık. Bu sürüleri örneklemek üzere attığımız trollerde nihayet dört gözle beklediÄŸimiz hamsiyle karşılaÅŸtık.

Ä°lgili galeri için tıklayınız..

Eklenme Tarihi : 24/01/2012 19:54 

Hit : 1070