R/V Bilim-2 25 Kasım 2011'de Karadeniz'e açılıyor

 Üniversitemiz Deniz Bilimleri Enstitüsünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yeni baÅŸlattığı “ULUSAL BALIKÇILIK VERÄ° TOPLAMA PROGRAMI Ä°ÇÄ°N KARADENÄ°Z’DE HAMSÄ° STOKLARININ AKUSTÄ°K YÖNTEM Ä°LE BELÄ°RLENMESÄ° VE SÜREKLÄ° Ä°ZLEME MODELÄ°NÄ°N OLUÅžTURULMASI “baÅŸlıklı TUBITAK-KAMAG projesi kapsamında araÅŸtırma gemimiz RV Bilim-2, proje çalışmalarında kullanılacak yeni akustik sistemlerin montajı için, Istanbul Tuzla’da havuza alınmıştır. Bir hafta sürecek tersane çalışmasının  ardından, 25 Kasım 2011 tarihinde, ilk deniz çalışmasını gerçekleÅŸtirmek üzere Karadeniz’e açılacaktır. Projenin ana hedefi Romanya ve Bulgaristan'ın AB'ye katılması ile Karadeniz'in AB denizi olmasının ardından gündeme gelen balık stoklarının paylaşımında Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek bilimsel çalışmaları baÅŸlatmaktadır.

Eklenme Tarihi :

Hit : 1754